Kupuj u Nas! Warto!

Nasza Polityka Sprzedaży oparta jest na założeniach:

 • Zadowolenie naszego klienta jest najważniejsze.
 • Najwyższa jakość produktów w atrakcyjnej cenie.
 • Fachowa obsługa i doradztwo.
 • Błyskawiczna realizacja zamówień.
 • Bezpieczne zakupy. Bezproblemowy zwrot zakupionego towaru.
 • Rabaty dla stałych klientów.
 • Bogata oferta handlowa.

Wybierając zakupy w naszym sklepie masz pewność, że będziesz zadowolony.

Reklamacje i zwroty
Zgłoszenie reklamacyjne Oświadczenie zwrotu

 

Gwarancja i serwis

Produkty sprzedawane w naszym sklepie objęte są dwuletnią gwarancją. Zakres ochrony gwarancyjnej i uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady zawarte są w oświadczeniu gwarancyjnym dołączonym do produktu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, niezwłocznie skontaktuj się z naszym pracownikiem, w celu ustalenia sposobu wykonania usługi gwarancyjnej.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 721 83 82 82.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie,w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
 2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@led4u.pl lub telefonicznie: +48 721 83 82 82. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
 2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
 3. Na wskazany adres e-mail otrzymasz niezwłocznie potwierdzenie dotarcia przesyłki i oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz informację rozpatrzeniu zwrotu produktu.
 4. Po otrzymaniu Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
 5. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań na załączony numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

 

Oświadczenie gwarancyjne:

§1

Radam Sp. z o.o., Wspólna 9 , 45-831 OPOLE, zwana dalej Gwarantem, niniejszym udziela gwarancji  jakości towarów sprzedawanych przez Gwaranta, zwanych dalej towarami, nabywcy towaru, zwanego dalej Nabywcą, jednakże wyłącznie takiemu, który nabył produkt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako konsument tj. bez związku z ewentualnie prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2

Okres na jaki udziela się gwarancji wynosi 24 miesiące i biegnie od dnia wydania towaru konsumentowi przez sprzedawcę.

§3

Gwarancja nie obejmuje wad towaru powstałych z przyczyn innych niż wady towaru tkwiące w nim w chwili nabycia towaru przez Nabywcę, w tym w szczególności powstałych po jego nabyciu przez Nabywcę z powodu uszkodzeń mechanicznych towaru, a także z przyczyn nieprawidłowego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje również towarów, w których po ich nabyciu dokonano jakichkolwiek zmian lub modyfikacji.

§4

W przypadku stwierdzenia w okresie na jaki udziela się gwarancji wady towaru objętego gwarancją, Nabywca może żądać od Gwaranta naprawy lub wymiany wadliwego towaru na nowy, wolny od wad, jednakże wyłącznie od wyboru Gwaranta zależy, czy towar zostanie naprawiony czy wymieniony W przypadku stwierdzenia wady towaru, Nabywca może zawiadomić Gwaranta o tej wadzie składając podpisane, pisemne zgłoszenie reklamacyjne, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia wykrycia wady, na adres Gwaranta wskazany w postanowieniu §1 niniejszego dokumentu. Wraz z pisemną, reklamacją Nabywca ma obowiązek dostarczyć Gwarantowi wadliwy towar oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę) lub jego czytelną kopię. Niedopełnienie przez Nabywcę jakiegokolwiek z obowiązków określonych w niniejszym paragrafie powoduje, że Gwarant może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia, a nabywcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia względem Gwaranta.

§5

W terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji, Gwarant, rozpatrzy reklamację i powiadomi Nabywcę na piśmie o wyniku jej rozpatrzenia.

§6

W przypadku uwzględnienia reklamacji, Gwarant, według własnego uznania, w terminie 21 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, na własny koszt dokona naprawy towaru lub wymieni wadliwy towar na nowy, wolny od wad, a w przypadku wycofania towaru ze sprzedaży, na nowy, wolny od wad towar o takich samych właściwościach.

§7

Gwarant oświadcza, że gwarancja udzielona na sprzedany towar w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy, będącego konsumentem, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w tym w szczególności uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.

Nazwa i adres firmy:

Radam Sp. z o.o., Radam Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 9, 45-831 Opole woj. opolskie

adres poczty elektronicznej: sklep@led4u.pl

nr telefonu kontaktowego: +48 721 83 82 82

Zwroty należy kierować na adres:

Radam Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 9, 45-831 Opole woj. opolskie

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl